TMZ disfunkcija etiologija, simptomi, dijagnostika sa fokusom na terapiju TMD – Rešavanje impakcije i transpozicije zuba primenom SL sistema

TMZ disfunkcija etiologija, simptomi, dijagnostika sa fokusom na terapiju TMD

Patologija TM zgloba je češća nego ikada pre. I zahteva timski rad stomatologa  specijaliste, osteopate, neurologa, fizioterapeuta. TMD se može razviti u procesu razvoja denticije, raznim malokluzijama, nakon protetskih radova, ortodontske terapije, zbog pojave autoimunih bolesti, stresa, sa jacom ili slabijom simptomatologijom.

Dijagnoza je veoma važna ali nije jednostavna zbog mnogobrojnih simptoma koji mogu zbuniti kliničara. Klinička ispitivanja zajedno sa MR i rendgen snimcima određenih delova TM zgloba su neophodni i važno je znati kako ih odraditi.

Šta je to centralna okluzija a šta centralna relacija, zašto su važne za idealnu mandibularnu poziciju i artikulaciju biće objašnjeno i praktični demonstrirano na predavanju.

Koncept i protocol terapije sa TMZ splintom, adaptacija i pravila nošenja istog, medikameti, vežbe, funkcionalno ispitivanje napretka terapije kao i stabilizacija dobijenih rezultata će biti glavna tema predavanja.

Sve gore pobrojano biće objašnjeno kroz prikaz pacijenata i praktične vežbe dr Elene Vasilevska Gjeorgieva.

03. – 04. Decembar
Hotel Radisson
Beograd

Rešavanje impakcije i transpozicije zuba primenom SL sistema

Danas su slučajevi impakcije zuba češći nego generacijama pre.

Odluka o metodi ortodontskog izvlačenja zuba je interdisciplinarna i zahteva pažljivo planiranje i pristup. Iako rezultati mogu biti odlični,  terapija je često dugotrajna, komplikovana i ponekada zahteva više hiruških intervencija.

Na plan šta i kada raditi utiču sam položaja impaktiranog zuba, susedne structure, uzrast, saradnja sa pacijentom i ostale stvari o kojima će biti reči na predavanju.

Pasivno samoligiranje primenom blagih sila može  nogo pomoći u rešavanju ovih slučajeva.

Prof dr Abdoul Azm će nesebično podeliti svoje iskustvo od preko 15 godina rada na impaktiranim i transpozicioniranim zubima.