ADHEZIVI

Stomatološki adhezivi su materijali koji se koriste za stvaranje čvrste veze između zuba i restaurativnih materijala, poput plombe ili krunice. Oni omogućavaju bolje prianjanje i sprečavaju propuštanje bakterija i кариje.