TMA lukovi imaju osobine nitinola a mogu se savijati kao čelik.
Zbog blagih kontinuiranih sila koje emituju koriste se kao radni i završni lukovi. Aktivacije omči ili Speove krive rade se na 8 nedelja.