Elastične ligature

Elastične ligature se menjaju na 6 nedelja.
Dostupne su u 24 različite.
Ton karta i kataloški brojevi prikazani su na slici.
Postoji mogućnost kobinovanja boja.

1 kesica – 100 štapića (1000 ligatura)