TMZ disfunkcija etiologija, simptomi, dijagnostika sa fokusom na terapiju TMD

Patologija TM zgloba je češća nego ikada pre. I zahteva timski rad stomatologa  specijaliste, osteopate, neurologa, fizioterapeuta. TMD se može razviti u procesu razvoja denticije, raznim malokluzijama, nakon protetskih radova, ortodontske terapije, zbog pojave autoimunih bolesti, stresa, sa jacom ili slabijom simptomatologijom.

Dijagnoza je veoma važna ali nije jednostavna zbog mnogobrojnih simptoma koji mogu zbuniti kliničara. Klinička ispitivanja zajedno sa MR i rendgen snimcima određenih delova TM zgloba su neophodni i važno je znati kako ih odraditi.

Šta je to centralna okluzija a šta centralna relacija, zašto su važne za idealnu mandibularnu poziciju i artikulaciju biće objašnjeno i praktični demonstrirano na predavanju.

Koncept i protocol terapije sa TMZ splintom, adaptacija i pravila nošenja istog, medikameti, vežbe, funkcionalno ispitivanje napretka terapije kao i stabilizacija dobijenih rezultata će biti glavna tema predavanja.

Sve gore pobrojano biće objašnjeno kroz prikaz pacijenata i praktične vežbe dr Elene Vasilevska Gjeorgieva.

03. – 04. Decembar
Hotel Radisson
Beograd

Rešavanje impakcije i transpozicije zuba primenom SL sistema

Danas su slučajevi impakcije zuba češći nego generacijama pre.

Odluka o metodi ortodontskog izvlačenja zuba je interdisciplinarna i zahteva pažljivo planiranje i pristup. Iako rezultati mogu biti odlični,  terapija je često dugotrajna, komplikovana i ponekada zahteva više hiruških intervencija.

Na plan šta i kada raditi utiču sam položaja impaktiranog zuba, susedne structure, uzrast, saradnja sa pacijentom i ostale stvari o kojima će biti reči na predavanju.

Pasivno samoligiranje primenom blagih sila može  nogo pomoći u rešavanju ovih slučajeva.

Prof dr Abdoul Azm će nesebično podeliti svoje iskustvo od preko 15 godina rada na impaktiranim i transpozicioniranim zubima.

Prijava za učešće na seminaru

ADVANCED

Napredni Damon hands-on kurs

24-25 septembar 2022.
Hotel Kristal Beograd

Ovaj nivo predavanja preporučujemo doktorima uz započetih minimum 5 Damon pacijenata!

dr Marija Saupe

spec. ortodoncije

Obnavljanje važnih pravila sa početnog nivoa i dodavanje izuzetaka od pravila, kao što su: 
Kada se neće ligirati svi zubi i zašto? – Pravilo jačeg!
Kako napraviti Lip-bumper samim fiksnim aparatom bez ikakvih intraoralnih dodataka – koncept uporišta u Damon sistemu.
Dodatak na temu torkova i intermaksilatnih gumica- specificni slučajevi, praktični rad na primerima.

D-gainer – terapija fiksnim funkcionalnim aparatom u mešovitoj denticiji. Indikacije, kontraindikacije, kada početi terapiju, na šta obratiti pažnju kao mogući problem.

dr Elena Vasilevska Gjeorgieva

SPEC. ORTODONCIJE

TMD pacijenti i praktična izrada TMD splinta korak po korak uz uzimanje zagrižaja uz pomoć Aqualizera.

Instrukcije za koriscenje TMD splinta.

Prikaz pacijenta.

dr Svetlana Ilić

SPEC. ORTODONCIJE

Ekstrakcioni slučajevi – kada i zašto, načini zatvaranja prostora i koncept uporišta bez palatbara, Headgera ili bilo kojih intra i extraoralnih naprava.
Asimetrične Intermaksilarne gumice – kontrolisanje neželjenih efekata, praktični rad.

Rešavanje konktetnih izazova koje imaju doktori sa svojim pacijentima u terapiji Damon sistemom.

Subota, 24.09.2022. - 1. dan

09:00-10:30 predavanje dr Marija Saupe
10:30-11:00 pauza
11:00-12:30 praktični rad dr Marija Saupe
12:30-14:00 ručak

14:00-15:30 predavanje dr Elena Vasilevska Gjorgieva
15:30-16:00 pauza
16:00-17:00 predavanje dr Marija Saupe

Nedelja, 25.09.2022. - 2. dan

09:00-11:00 predavanje dr Svetlana Ilić
11:00-11:45 pauza
‪11.45-13.00 praktični rad Dr Svetlana Ilić

‪13.00 -13:45 pauza za koktel

13:45- 15:00 predavanje  dr Svetlana Ilić

09. i 10.04.2022.
ODRŽANO!

14. i 15.05.2022.
ODRŽANO!

04. i 05.06.2022. ODRŽANO!

12.03. – Prvi dan

Teoretski dan sa nizom praktičnih detalja o protokolu  PSL sistemima kao što su:

  1. Analize mekih tkiva, promene lica tokom života, 3D snimci koji su potrebni ortodontu i analize istih. Kako nam to pomaže u planu terapije?
  2. Odabir torkova – žašto, kako i kada? Značaj pravilnog odabira preskripcija. Procedura bondiranja uz remodelaciju zuba.
  3. Direktno i indirektno ligiranje breketa – kontrola nivelacije od početka terapije.
  4. Dezartikulacija napred ili pozadi – pravila, značaj i neželjeni efekti.
  5. Čejn preko ili ispod luka – zatvaranje prostora ili uporište.
  6. NiTi federi – kada, kako, zašto?
  7. Sekvence lukova i pozicioniranje stopera i njihova uloga.
  8. Intemaxillarne gumice od početka do kraja terapije – kako, gde, zašto?

13.03. – Drugi dan

Praktični rad na tipodontima uz  detaljnu razradu tema obrađenih na prvom danu.

8 pravila za uspešan rad PSL sistema

DAMON SYSTEM Hands-on course

Beograd, 12. - 13. mart 2022. godine

Rad Damon Sistemom  podrazumeva upotrebu blagih ortodontskih sila i primenu posebnog protokola terapije.

Zašto je to važno?
Kako možemo meriti i kontrolisati ortodontske sile?
Šta to menja u planu i toku terapije u odnosu na konvencionalni pristup?

Sve ovo biće do detalja objašnjeno  kroz prikaz slučaja uz objašnjene primene svih 8 pravila.

Svi učesnici dobijaju skripte sa detaljima neophodnim za svakodnevni klinički rad.
Nakon ovog dvodnevnog kursa doktori su osposobljeni za terapiju pacijenata srednje teskobe, blage II/1 i II/2 klase.

X