ADVANCED

Napredni Damon hands-on kurs

24-25 septembar 2022.
Hotel Kristal Beograd

Ovaj nivo predavanja preporučujemo doktorima uz započetih minimum 5 Damon pacijenata!

dr Marija Saupe

spec. ortodoncije

Obnavljanje važnih pravila sa početnog nivoa i dodavanje izuzetaka od pravila, kao što su: 
Kada se neće ligirati svi zubi i zašto? – Pravilo jačeg!
Kako napraviti Lip-bumper samim fiksnim aparatom bez ikakvih intraoralnih dodataka – koncept uporišta u Damon sistemu.
Dodatak na temu torkova i intermaksilatnih gumica- specificni slučajevi, praktični rad na primerima.

D-gainer – terapija fiksnim funkcionalnim aparatom u mešovitoj denticiji. Indikacije, kontraindikacije, kada početi terapiju, na šta obratiti pažnju kao mogući problem.

dr Elena Vasilevska Gjeorgieva

SPEC. ORTODONCIJE

TMD pacijenti i praktična izrada TMD splinta korak po korak uz uzimanje zagrižaja uz pomoć Aqualizera.

Instrukcije za koriscenje TMD splinta.

Prikaz pacijenta.

dr Svetlana Ilić

SPEC. ORTODONCIJE

Ekstrakcioni slučajevi – kada i zašto, načini zatvaranja prostora i koncept uporišta bez palatbara, Headgera ili bilo kojih intra i extraoralnih naprava.
Asimetrične Intermaksilarne gumice – kontrolisanje neželjenih efekata, praktični rad.

Rešavanje konktetnih izazova koje imaju doktori sa svojim pacijentima u terapiji Damon sistemom.

Subota, 24.09.2022. - 1. dan

09:00-10:30 predavanje dr Marija Saupe
10:30-11:00 pauza
11:00-12:30 praktični rad dr Marija Saupe
12:30-14:00 ručak

14:00-15:30 predavanje dr Elena Vasilevska Gjorgieva
15:30-16:00 pauza
16:00-17:00 predavanje dr Marija Saupe

Nedelja, 25.09.2022. - 2. dan

09:00-11:00 predavanje dr Svetlana Ilić
11:00-11:45 pauza
‪11.45-13.00 praktični rad Dr Svetlana Ilić

‪13.00 -13:45 pauza za koktel

13:45- 15:00 predavanje  dr Svetlana Ilić

Prijava

09. i 10.04.2022.
ODRŽANO!

14. i 15.05.2022.
ODRŽANO!

04. i 05.06.2022. ODRŽANO!

12.03. – Prvi dan

Teoretski dan sa nizom praktičnih detalja o protokolu  PSL sistemima kao što su:

  1. Analize mekih tkiva, promene lica tokom života, 3D snimci koji su potrebni ortodontu i analize istih. Kako nam to pomaže u planu terapije?
  2. Odabir torkova – žašto, kako i kada? Značaj pravilnog odabira preskripcija. Procedura bondiranja uz remodelaciju zuba.
  3. Direktno i indirektno ligiranje breketa – kontrola nivelacije od početka terapije.
  4. Dezartikulacija napred ili pozadi – pravila, značaj i neželjeni efekti.
  5. Čejn preko ili ispod luka – zatvaranje prostora ili uporište.
  6. NiTi federi – kada, kako, zašto?
  7. Sekvence lukova i pozicioniranje stopera i njihova uloga.
  8. Intemaxillarne gumice od početka do kraja terapije – kako, gde, zašto?

13.03. – Drugi dan

Praktični rad na tipodontima uz  detaljnu razradu tema obrađenih na prvom danu.

8 pravila za uspešan rad PSL sistema

DAMON SYSTEM Hands-on course

Beograd, 12. - 13. mart 2022. godine

Rad Damon Sistemom  podrazumeva upotrebu blagih ortodontskih sila i primenu posebnog protokola terapije.

Zašto je to važno?
Kako možemo meriti i kontrolisati ortodontske sile?
Šta to menja u planu i toku terapije u odnosu na konvencionalni pristup?

Sve ovo biće do detalja objašnjeno  kroz prikaz slučaja uz objašnjene primene svih 8 pravila.

Svi učesnici dobijaju skripte sa detaljima neophodnim za svakodnevni klinički rad.
Nakon ovog dvodnevnog kursa doktori su osposobljeni za terapiju pacijenata srednje teskobe, blage II/1 i II/2 klase.

X