Početni In Office Kurs, 27. i 28. Maj 2017. – Kruševac

Početni InOffice kurs je namenjen za specijaliste početnike i specijalizante. Kursevi se sastoje iz teorijskog i praktičnog rada sa pacijentima u različitim fazama Damon terapije.

Teme se mogu menjati na zahtev učesnika kursa.