Početni DAMON HANDS-On kurs, Beograd 13. i 14. April, Dr. Svetlana Ilić

Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9, Beograd

13. i 14. April 2024. godine

Predavanje i praktičan rad

Dr Svetlana Ilić

Specijalizaciju završila 2017. u Beogradu. Profesionalno znanje je sticala i unapređivala na mnogobrojnim kursevima i kongresima. Predavanja je držala u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji. Osnivač hands-on kurseva, praktično teorijskih na temu Damon sistema. Danas radi isključivo Damon sistem. Član KOL i licencirani Damon predavač od 2019. godine.

Teme koje će biti obrađene

Neophodne analize, dijagnoza i plan terapije sa posebnim osvrtom na razlike između konvencionalne i samoligirajuće terapije.
1. Osobine i pozicioniranje SL breketa po Andrews ključevima okluzije.
2. Ligiranje direktno ili indirektno, kako od početka kontrolisati nivelaciju bez dodatnih uporišta
Pomoćni Slot – indikacije i instrukcije za korišćenje.
3. Dezartikulacija – zašto i kada i gde je treba postaviti a kada ukloniti Indikacije i kontraindikacije, mogući problemi
4. Sekvence lukova u zavisnosti od malokluzije, stoperi na luku, njihova funkcija i način postavke, moguće greške
5. Chain za zatvaranje prostora ili kao uporište kada i kako?
6. NiTi federi za otvaranje ili zatvaranje prostora kada i kako?
7. Torkovi ili krivine trećeg reda – zašto su važni i kako ih odabrati (Roth ili Ricketts ili MBT preskripcija ili nesto drugo).
Veza između pravilnog odabira torkova i recidiva.
Šta znači High, Standard ili Low torque i indikacije
8. Rane intermaksilarne gumice – kontrola faze nivelacije. Kada i gde ih postaviti, koje jačine i kako je izmeriti, vektor sile, dužina nošenja intermaksilarnih gumica i mesto kačenja – na luk ili na breket ima li razlike Rad na tipodontima!
Sve teme će biti obrađene kroz prikaz pacijenata korak po korak i rad na tipodontima.

Plan rada Dan 1 – 13.04.2024.

09:00 – 10:30 predavanje
10:30 – 11:00 kafe pauza
11:00 – 12:30 predavanje
12:30 – 13:30 ručak
13:30 – 15:00 predavanje
15:00 – 15:30 kafe pauza
15:30 – 17:00 predavanje

Plan rada Dan 2 – 14.04.2024.

09:00 – 10:30 predavanje
10:30 – 11:00 kafe pauza
11:00 – 13:00 praktični rad
13:00 – 13:45 ručak
13:45 – 15:30 predavanje


Za sve učesnike organizator obezbedjuje:
– Typodont
– Neophodne gumice
– Tabelu intermaksilarnih gumica
– Tabelu sekvence lukova
– Prescription analyser
– Tabelu poredjenja čvrstine lukova
– Luk CuNiTi 014


Svi učesnici treba da ponesu: Stomatološke pincete, Cvike ili end-cutter, Weingart klešta


Svi učesnici dobijaju set Damon Q bravica i pakovanje početnih Damon lukova GRATIS.


Rezervacija učešća i više informacija na telefone: Maja mob +381(62) 284 544
Obren mob +381(62) 284 540

Rezervacija učešća i više informacija na telefone:
Maja +381(62) 284 544
Obren +381(62) 284 540