ORTODONTSKA TERAPIJA ODRASLIH PACIJENATA – Hotel ZIRA, Beograd, 03.11.2018.

Dr doc Frank Bogdan, specijalističke studije iz ortodoncije završio je u New Jersey, USA 1973. Od 1976. je vlasnik private prakse. Istovremeno je predavao na Stomatološkom fakultetu New Jersey USA. U svojoj karijeri je radio više ortodontskih tehnika: Tweed, Barston segmentni luk, lingvalni system, MBT, Ricketts, Damon. Zahvaljujući bogatom iskustvu i stalnim edukacijama postao je jedan od poznatijih predavača ne samo u USA već u Evropi i Kini. Posebno su poznata njegova predavanja o ortodontskoj terapiji odraslih pacijenata.
Korak po korak objašnjava detalje trapije ukazujući i na svoje greške.

 

Statistika kaže da 50% pacijenata koji se obraća ortodontu danas su odrasli, odnosno pacijenti koji su završili rast. Najčešći problemi koje žele da reše nisu samo dentoalveolarnog porekla (teskobe) već skeletnog. Šta se dešava sa pacijentima koji više ne rastu i da li postoji razlika u planu terapije i dužini retencije kod ove grupe biće obrađeno na ovom predavanju. Biće prikazani primeri pacijenata različitih malokluzija tretirani  na različit način, korak po korak uz objašnjenje nedostataka i prednosti odabrane terapije.
Retencija je najvažnija kod pacijenata ovog uzrasta zbog mogućnosti recidiva.
Kako je isplanirati i na šta obratiti pažnju, koliko dugo je treba nositi, biće reči na kraju predavanja.