Ortodontska terapija od Edgewise do digitalnih sistema – razlike i prednosti

Predavač: prof dr Roland Georges Kmeid, spec. ortodoncije

Saint Joseph University, Beirut, Lebanon


PREDAVANJE SA DVE RADIONICE

  1. Radionica – Savijanje krivina prvog, drugog i trećeg reda, retruzione omče
  2. Radionica – Intermaksilarne gumice

Professor dr Roland Kmeid

prof_Roland_Georges_Kmeidje završio studije i specijalizaciju ortodoncije na Univerzitetu u Parizu 1992. Od tada radi na Stomatološkom fakultetu u Bejrutu, od nedavno kao sef katedre za Ortodonciju. Poznat je kao izuzetno spretan  Edgewise doktor jer mu je savijanje ortodontske žice, kako kaže, hobi! Sem ovoj tehnici, svoje studente podučava i Tweed, MBT, lingvalnoj tehnici kao i Damon sistemu. Objavio je više naučnih istraživanja  vezanih za hirurgiju u ortodonciji, član je mnogih međunarodnih ortodontskih udruženja, učesnik i predavač na edukacijama na kojima sa ponosom predstavlja svoj Fakultet.
Prof dr Roland Kmeid ima i privatnu ortodontsku kliniku u kojoj većinom radi Damon system za koji se odlučio nakon višegodisnjeg rada i iskustva. Njegova predavanja su veoma korisna za svakog kliničara, jer bez zadrške objašnjava prednosti i izazove sa kojima se sretao koristeći više različitih ortodontskih tehnika. Radi i kao spoljni saradnik u dve privatne klinike u Dohi.

Dr Svetlana Ilić Milošević

spec. ortodoncije završila je specijalizaciju 2017. u Beogradu. Profesionalno znanje je sticala i unapređivala na mnogobrojnim kursevima i kongresima. Danas radi isključivo Damon sistem. Član KOL i licencirani Damon predavač od 2019. god.