Dr. Sergei Tikhonov, Ekstrakciona terapija u ortodonciji – Sarajevo, 06.10.2018.

Ekstrakciona terapija u ortodonciji – plan terapije i načini zatvaranja prostora

Dr. Sergei Tikhonov, spec. ortodoncije, St. Petersburg, Rusija