Damon system Hands on kurs – Osam pravila za uspešan rad PSL sistema

12.03. – Prvi dan

Teoretski dan sa nizom praktičnih detalja o protokolu  PSL sistemima kao što su:

  1. Analize mekih tkiva, promene lica tokom života, 3D snimci koji su potrebni ortodontu i analize istih. Kako nam to pomaže u planu terapije?
  2. Odabir torkova – žašto, kako i kada? Značaj pravilnog odabira preskripcija. Procedura bondiranja uz remodelaciju zuba.
  3. Direktno i indirektno ligiranje breketa – kontrola nivelacije od početka terapije.
  4. Dezartikulacija napred ili pozadi – pravila, značaj i neželjeni efekti.
  5. Čejn preko ili ispod luka – zatvaranje prostora ili uporište.
  6. NiTi federi – kada, kako, zašto?
  7. Sekvence lukova i pozicioniranje stopera i njihova uloga.
  8. Intemaxillarne gumice od početka do kraja terapije – kako, gde, zašto?

13.03. – Drugi dan

Praktični rad na tipodontima uz  detaljnu razradu tema obrađenih na prvom danu.

8 pravila za uspešan rad PSL sistema

DAMON SYSTEM Hands-on course

Beograd, 12. - 13. mart 2022. godine

Rad Damon Sistemom  podrazumeva upotrebu blagih ortodontskih sila i primenu posebnog protokola terapije.

Zašto je to važno?
Kako možemo meriti i kontrolisati ortodontske sile?
Šta to menja u planu i toku terapije u odnosu na konvencionalni pristup?

Sve ovo biće do detalja objašnjeno  kroz prikaz slučaja uz objašnjene primene svih 8 pravila.

Svi učesnici dobijaju skripte sa detaljima neophodnim za svakodnevni klinički rad.
Nakon ovog dvodnevnog kursa doktori su osposobljeni za terapiju pacijenata srednje teskobe, blage II/1 i II/2 klase.