Vestina vođenja ortodonske terapije

5 oktobar 2013
Hotel Zira, Beograd
EXCELLENCE IN ORTHODONTICS
Vestina vodjenja ortodonske terapije
Prof. dr David Birnie