SAMOLEGIRAJUĆI SISTEMI U SVAKODNEVNOJ PRAKSI – 30. i 31. Mart, Sarajevo

30. – 31. mart, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Dr. Marija Saupe, specijalista ortopedije vilice

Praktično-teoretski kursevi pokazali su se kao najbolji za uvođewe doktora u samoligirajuću ortodonciju koja ima svoje specifičnosti. Edukacija se sastoji iz teroijskog dela, praktičnog rada na tipodontima, prikaza pacijenata korak po korak kroz sve faze terapije i mogo zabave!

Sadržaj dvodnevnog kursa:

Subota 09.00 – 16.00 sati

Satnica
Pogledajte satnicu događaja

– Neophodne analize, dijagnoza i plan terapije sa posebnim osvrtom na razlike između konvencionalne i samoligirajuće terapije.
– Osobine i pozicioniranje SL breketa po Andrews ključevima okluzije. Ligiranje direktno ili indirektno. Kako od početka kontrolisati nivelaciju bez dodatnih uporišta?
– Dezartikulacija – zašto i kada ukloniti, indikacije i kontraindikacije, mogući problem.
– Sekvence lukova u zavisnosti od malokluzije, stoperi na luku, njihova funkcija i način postavke, moguće greške.
– Chain za zatvaranje prostora ili kao uporište,  kada i kako?
– Nitti federi za otvaranje prostora ili zatvaranje prosotra- kada i kako?

Sve teme će biti obrađene kroz prikaz pacijenata i rad na tipodontu.

Nedelja 09.00 – 12.30 sati

– Torkovi ili krivine trećeg reda, zašto su važni i kako odabrati (Roth, Ricketts ili MBT preskripcija ili nešto drugo.) Veza između pravilnog odabira torkova i recidiva. Šta znači high, standard ili low tork  i indikacije.
– Rane intermaksilarne gumice, kontrola faza nivelacije. Kada i gde ih postaviti. Koje jačine i kako izmeriti, vector sile, dužina nošenja intermaksilarnih gumica i mesto kačenja na luk ili na breket, ima li razlike. Rad na tipodontima.