Rešavanje malokluzije II klase – 24. mart 2018. Beograd / Crystal Hotel

Dr. Marija Trajkovska, spec. ortodoncije

Završila Stomatološki fakultet u Beogradu, specijalizaciju ortodoncije 2002. na istom fakultetu. Od 2004. isključivo Damon doktor.  Od 2002. do 2014. učesnik Damon skupova u zemlji i inostranstvu. Akvni učesnik i predavač na Damon simpozijumima u Kanu, Johanesburgu, Madridu. Od 2008. serfikovani Damon predavač. Organizator konnuirane edukacije kroz in office kurseve u svojoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Kruševcu.

 

 

 

 

Rešavanje malokluzije II klase kod dece i odraslih.

Ii1 i II2 klasa su malokluzije koje rešavamo svakodnevno u ortodontskoj praksi. Može se reći da su najzastupljenije u našoj regiji.
Otud i više pristupa rešavanju istih. U ortodontsku terapiju se kreće već u mešovitoj denticiji uz primenu funkcionalnih aparata, ali uspeh terapije zavisi od saradnje pacijenta koja najčešće nije najbolja zbog psihičke zrelosti. Takođe, ovakav pristup zahteva dugogodišnju terapiju koja se u većini slučajeva završava ksnom protezom i mogućim ekstrakcijama.
Najnovija istraživanja su pokazala da je kasna mešovita denticija kod nehiruških pacijenata najbolji period za početak terapije malokluzija II klase.
U privatnoj praksi najčešće se kreće sa ksnom terapijom uz primenu korektora II klase (splint, MARA, Advansync, Jusper-jump) ili uz primenu intermaksilarnih gumica.

Šta sa odraslim pacijentima sa ovim problemom? Kako njih rešavati i još važnije, kako planirati retenciju?

Na ovom predavanju videćete interesantne pristupe rešavanju problema II klase kod dece i odraslih i to uz prikaz pacijenata korak po korak. Biće skrenuta pažnja i na negativne efekte primenjenih terapija i napravljene greške u terapiji.

Predavanje je namenjeno svim kliničarima i očekuje se aktivna diskusija i razmena iskustava.

Radionica

Odabir torkova i Intermaksilarne gumice u terapiji II1 i II2 klase – broj doktora ograničen!

Ii1 i II2 klasa zahtevaju različite torkove frontalnih zuba kako bi se uspešno korigovale ili treba izviti luk dodajući mu odgovarajući tork. Itermaksilarne gumice u oba slučaja imaju istu funkciju i iste negativne efekte koje treba ukalkulisati u odabir torkova.
Vektor sile, intenzitet sile, mesto aplikacije kao i vreme nošenja intermaksilarnih gumica je od velikog značaja i zavisi od više stvari.
Cilj radionice je da se nauči kako izračunati jačinu i vektor sile intermaksilarne gumice u zavisnosti od debljine luka i odabira torkova. Takođe, kako sprečiti gubitak kontrole inklinacije frontalnih zuba kao posledice neželjenih efekata intermaksilarnih gumica.

Radionica je namenjena svim kliničarima.

Kotizacija

predavanje 50 € / radionica 50 € / predavanje + radionica 70 €

Raspored rada

09.00 – 09.30 registracija
09.30 – 11.00  predavanje
11.00 – 11.30 kafe pauza
11.30 – 13.00 predavanje
13.00 – 14.00 coctel
14.00 – 16.00 RADIONICA