Rešavanje gingivalnih osmeha bez hirurgije

28. – 29. Oktobar 2023. godine / Hotel Radisson / Beograd

Dr. Bader Borgan orthodontist, Royal College of Surgeons, England

Dr Bader Borgan iz Jordana, živi u Londonu. Završio je specijalizaciju ortodoncije u Egiptu, nostrifikaciju diplome odradio je na Royal Collage of Surgeons u Edinburgu, UK.
Sa preko 20 godina radnog iskustva, edukacijama širom sveta, radeći više tehnika,
usavršio je jedinstveni način terapije pacijenata sa gingivalnim osmehom.
Od 2011. je predavač u Evropi, Africi, Arapskim zemljama.
Jedan je od pionira i učesnika u razvoju digitalnih tehnika – Insignia.
Ima 2 privatne prakse – u Ammanu i u Londonu, opremljene najnovijom digitalnom
tehnikom – od dijagnostike, preko skenera do 3D printera.

Ortodontska korekcija gingivalnog osmeha bez hirurgije može biti jedan od najkorisnijih tretmana ortodontske prakse, to je iskustvo koje menja život pacijenata.
Tim pacijentima je obično rečeno da je jedini tretman velika operacija, dok su oni
godinama pokušavavali da sakriju osmeh.
Damon sistem je nesumnjivo veoma moćan i efikasan u lečenju svih malokluzija i
postizanju lepog prirodnog osmeha, ali takođe može biti veoma efikasan kada se koriste odgovarajući protokoli i kada se kombinuje sa naprednim tehnologijama koje danas imamo. Ovo je apsolutno jasno kada se uzme u obzir to da su gummy smile i otvoreni zagrižaj zapravo dva lica istog novčića, i kako će savladavanje protokola za postupanje sa jednim od njih biti deo tretmana za drugi.

Na predavanju će do detalje biti objašnjeno kako da postavite dijagnozu, isplanirate
i završite terapiju kako biste dobili osmehe nalik na one koje imaju poznate ličnosti,
one koje svi želimo.
Od postavljanja TAD-a do gingivektomije laserom… nema tajni

Dan 1 – Subota 28.10.2023. – 09.00 časova

09:00-10:30 predavanje
Vertikalne nepravilnosti
-simetrija i proporcije
-osmeh i linija osmeha
-maksilodoncija
-mogućnosti remodelacije
dentoalveolarnog procesusa prikaz slučaja
Značaj položaja U3 i pravila od 1 mm
postizanje funkcionalne okluzije i lepog osmeha
10:30-11:00 pauza
11:00-12:30 predavanje
Shvatanje značaja varijabilnih torkova
Veća kontrola manje neželjenih efekata
Kako prevenirati nastajanje gummy osmeha
Stimulacija remodelacije alveolarnog procesusa
Sinergija PSL, termalnih lukova i deprogramera
Neuro muskularna aktivnost – dobre navike
Deprogrameri – pravilna dezartikulacija
TADs
Filozofija i upotreba
12:30-13:30 ručak
13:30-15:00 predavanje
Tri nivoa facijalne estetike
Šta je definicija lepog osmeha
Procena Gummy smile u odnosu na pol
15:00-15:30 pauza
15:30-17:00 predavanje
Diferencijalna dijagnoza i etiologija Gingivalnog osmeha
Kada i kako ubaciti procenu starenja u terapijski plan
Mogući problemi hiruške terapije

Dan 2 – Nedelja 29.10.2023. – 09.00 časova

09:00-10:30 predavanje
Ortodontska terapija Gummy smile
Kratka ili hiperaktivna gornja usna
Smanjena dužina kliničke krunice zuba
Dentoalveolarna ekstruzija/nehiruški pristup
VME – nehiruški pristup

10:30-11:00 pauza
11:00-12:30 predavanje
Gingivalni osmeh i asimetrija kod odraslih
Proces starenja – prednosti i nedostatci
Trougao simetrije
Gummy smile i otvoreni zagrižaj

12:30-13:30 ručak
13:30-15:00 predavanje

Check list za 3 nivoa estetike
3 faze preoblikovanja mekog tkiva
Pano-Repo faza
3 načina za sprečavanje tipinga molara
Umetnost simetrije i proporcija
Komplikacije Gummy smile terapija
Retencija – protokol i faze

Kotizacija za oba dana je 300€
Učesnici dobijaju gratis robu u vrednosti od 100€
Plaćanje: Ormco Team, Balkanska 34, 37000 Kruševac, Srbija
Pib: 104722285
Broj računa: 160-268123-31