Radionica i predavanje 26.11.2023. – prof dr Roland Georges Kmeid

Tork – značaj, kako ga odabrati i kako ga dobiti preskripcijom breketa ili izvijanjem krivine 3-eg reda

Pravilno odabran tork garantuje stabilan položaj korena zuba u alveolarnoj kosti, pravilno aksijalno opterećenje zuba u toku oro-facijalnih funkcija, samim tim zdrav parodoncijum i stabilan razultat.

– Šta utiče na biranje torka?
– Kako se on može menjati u toku terapije (izvijanjem žice ili zamenom breketa)?

Za sve učesnike organizator obezbeđuje lukove za savijanje i skripte za rad.
Učesnici sa sobom trebaju poneti:
– Bird beak klešta
– par klešta za tork
– Mathew pean
– Distal – end cutter
– Marker za obeležavanje luka

Plan rada

08:30 – 10:30 Predavanje
10:00 – 10:30 Kafe ketering
13:30 – 12:00 – Praktični rad

Rezervacija učešća za radionicu i više informacija:
Maja mob +381(62) 284 544
Obren mob +381(62) 284 540
office@ormcoteam.com