COPPER Ni-Ti lukovi

 

POČETNA FAZA
COPPER NI-TI – Optimalna sila za biološko pomeranje zuba

Jednostavno ligiranje i kod izraženih nepravilnosti. Četvrtasti lukovi za kontrolu torka, mogu se koristiti u početnim fazama terapije.

Zelena kriva predstavlja veću histerezu za tradicionalne NiTi na udare i deformacija. Plava linija predstavlja nižu histerezu za Cu Ni-Ti, gde otpori ostaju konstantni i potpuno se vrati u prvobitni oblik.Na slici su predstvljena dinamička opterećenja lukova. Bakar boja krive sa plavim, roze i zelenom linijo predstavlja Cu Ni-Ti  i pokazuju manje histereze, u kombinaciji sa bržim povratkom i sposobnošću da se kreće dalje za male sile.

Isprekidana linija predstavlja prosečne Ni-Ti lukove gde su potrebne veća opterećenja.Standardne promene temperatur objašnjavaju nedoslednosti u TTR opsegu, a Cu Ni-Ti lukovi  daju veoma male promene. Male promene znači pouzdanost u očekivanim otporima prema zubima.

X