POČETNA FAZA

 

COPPER NI-TI

Optimalna sila za biološko pomeranje zuba.

Jednostavno ligiranje i kod izraženih nepravilnosti. Četvrtasti lukovi za kontrolu torka, mogu se koristiti u početnim fazama terapije.

RADNA I ZAVRŠNA FAZA

TMA

Luk koji se savija kao čelik a ima osobine nitinola. Duplo veći radni opseg a duplo manja krutost od čeličnih lukova. Aktivacija omči, Špeove krive na 6 nedelja.

ZAVRŠNA FAZA

Čelični luk

Pouzdan završni luk. Izuzetnog kvaliteta. Izuzetne jačine i rigdnosti.

POREĐENJE KRUTOSTI LUKOVA

U tabeli su pikazane sile koje koristimo pri primeni lukova istih promera različitih materijala.
Što su sile blaže (prikazano kraćim linijama) manja je mogućnost oštećenja zuba i tkiva.

X