EFIKASNOST, LEPOTA, FANTASTIČNI REZULTATI

Damon System je vaše pravo rešenje za brzu i uspešnu terapiju.

Reči autora

Poslednjih nekoliko godina bilo mi je zanimljivo pratiti reakcije ortodonata kada dodju do saznanja o novom pristupu primena sila u terapiji. Divio sam se kolegama koji su tokom rada u svojoj profesiji nastojali da pronađu bolje načine da brigu za pacijenta podignu na višii nivo.

Nakon skoro 20 godina rada u praksi, pažljivo razmatrajući rezultate merenja kliničke mehanike, postalo mi je jasno da sam koristio sistem sila koje jednostavno rečeno nisu bile „biološki osetljive„. Preporučio bih ortodontima da ne gledaju na ovu tehnologiju kao na „neke nove bravice„. To je sistem koji je razvijen da uskladi svaku fazu terapije s prirodnim sistemom sila normalnog rasta i razvoja. U ljudskoj je prirodi da koristi svaku primamljivu ponudu iza koje sliede dobri rezultati.

Razmislite samo koliko je vremena trebalo kliničarima da prihvate velike prednosti tehnike ravnog luka ili ljepljenja bravica direktno na zube. Sve su te promene itekako uticale na način našeg razmišljanja. Ortodontu se omogućuje da utiče na pacijenov profil, oblik lica, kosti, tkivo, dakle na celi orofacijani kompleks.

Nedavno sam bio ohrabren čuvši poznatog svjetskog stručnjaka i akademika koji je rekao „vreme je da počnemo planirati terapiju gledajući pacijentu lice„.

Ako ovu tehnologiju shvatite samo kao „novi dizajn bravica„ i koristite uobičajen plan terapije i uobičajene lukove, imaćete koristi u krajnjem rezultatu samo oko 25%. Minimalizovaćete trenje i nećete gubiti vreme ligiranjem bravica. Velike promene nastaće kad iskoristite ovaj „low force„ sistem za proširenje terapijskih mogućnosti. Ovaj viši nivo terapije je za postizanje bolje efikasnosti uz veći komfor za pacijenta.

To je „face-driven ortodoncija„ (ortodoncija vođena izgledom lica).

Dr. Dwight Damon

NOV NAČIN RAZMIŠLJANJA O JAKIM I SLABIM SILAMA U TERAPIJI

Sa snagom i trajnošću Damon 3MXa, estetikom i komforom dokazanog Damona 3, Damon System je vaše pravo rešenje za brzu i uspešnu terapiju.

Damon System je više od samog samoligirajućeg breketa. Damon System je kombinacija pasivnog samoligirajućeg breketa, lukova najsavremenije tehnologije, klinički definisanih faza terapije i primena blagih kontinuiranih sila. Damon System omogućava manje ekstrakcija, kontrole na 8 – 12 nedelja, kraće trajanje terapije, bez Headgera, Delera, što povećava komfor pacijenta.

  • Klinički dokazane prednosti Damon systema u odnosu na ligirajuće tehnike.
  • Veći komfor pacijenta
  • 48% manje kontrola
  • 7 meseci kraća terapija
  • Bolji rezultati

Ligirajuće tehnike imaju veće trenje, savijanje postavljenog luka. Damon breketi omogućavaju slobodno pomeranje zuba, bez trenja uz blage sile. Ove biološke sile su slične silama prirodnog biloškog rasta pa nema resorpcije korena.

X