• Precizno pozicioniranje breketa
  • od 5 do 5.85% manje odpadanja breketa
  • Manji broj kontrola.
  • Povećan komfor pacijenata.
  • Biokompatibilan materijal.
  • Veliki izbor preskripcija.
  • Anatomski oblikovana baza breketa.
  • Kompjuterskom analizom ortognatih pacijenata napravljeni breketi i lukovi.

Ovakav dizajn smeta okluziji (gornji incizivi udaraju u donje brekete) i dobrom održavanju higijene.Orthos breketi na donjim bočnim segmentima imaju manju vrednost torka, tako da mogu da se pozicioniraju gingivalnije, a ne po sredini kliničke krunice zuba (gingival ofset povezan sa ovim rešenjem). Time je rešen problem ometanja okluzije i odpadanja breketa.

X