MINI 2000 – Čelični breketi

 

Anatomski oblikovana baza breketa omogućava precizno pozicioniranje. krilca breketa zaobljena sa dovoljno prostora za postavljanje ligatura.

Tačka postavljanja okluzo distalno za lakšu orijentaciju breketa.

Moguća varijanta sa kukicama na svim gornjim i donjim premolarima.

Moguća varijanta sa gingivalnim ofsetom – na donjim premolarima zbog čestog odpadanja breketa, napravljena je veća baza, što je povećalo retencionu površinu a sama krilca su spuštena gingivalnije pa nema interokluzalnih smetnji.

Breketi frontalnih zuba u dve preskripcije – high i low tork.

X