Dijagnostički i terapeutski splint za TMD

TMD je problem uzrokovan stresom, gubitkom zuba, nepravilnim stomatološkim sanacijama, ortodontskom terapijom…

Simptomi su bolovi u TMZ, neprijatni zvuci pri otvaranju i zatvaranju usta, glavobolje, ukocenost vrata i napetost mišica ramenog pojasa, nesanica. Sve više pacijenata se javlja sa ovim problemima.

Zahvaljujuci jastucicima koji su ispunjeni destilovanom vodom, Aqualizer eliminiše prinudu i brzo stvara relaksaciju mišica otvaraca i zatvaraca. Na taj nacin se TMZ dovodi u parvilan položaj u odnosu na zglobnu jamu. Obzirom da su okluzalne smetnje eliminisane, postiže se savršen balans zagrižaja. Aqualizer pomaže u dijagnozi i terapijiTMD.Takode, koristi se pri uzimanju zagrižaja kod velikih protetskih radova, kao i kod konstrukcionih zagrižaja u ortodonciji.

NAČIN PRIMENE

U TOKU PRVE POSETE – Postavi se pacijentu Aqualizer tako da blago zagrize oba jastucica bocnim zubima. Skrene se i
pažnja pacijentu da ne uzima lekove pre posete. Odsustvo bola uobicajeno se javlja 5-10 minuta posle postavljanja
Aqualizera, posebno u eplzodama patnje. Kod nekih pacijenata poboljsanje se vidi tek posle 30-60 min, zato pacijenta treba kontrolisati na 10min.

Kod pacijenata kod kojih se ne postigne poboljšanje za to vreme, savetuje se nošenje Aqualizera naredna 2 dana po 8 sati u toku dana, ne
mora kontinuirano. Umanjena bol potvrduje dijagnozu TMD.

1. Koristiti Aqualizer kao povremeni splint za otklanjanje bola.

Ne više od 8 sati na dan, najcešce nocu

2. Koristiti Aqualizer – za izradu splinta ili konstrukcioni zagrižaj

Stavite Aqualizer u usta, omogucavajuci mandibuli da zauzme nautralan položaj Pravilo – što duže traje poremecaj to duže Aqualizer mora biti u ustima pacijenta pre uzimanja zagrižaja. Kod nekih je dovoljno 10 minuta, kod hronicnih problema 1 ili 2 dana.

Proverite vertikalnu dimenziju pravilnim odabirom Aqualizera 2 mm, 4 mm ili 6 mm.

Pacijent treba da zadrži fiziološko mirovanje posle gutanja dok mu je Aqualizer još u ustima. U tom trenutku postavite silikonsku otisnu masu u frontalni deo kako bi registrovali ovaj položaj vilica.

Ne pomerajući silikonski deo u frontu, uklonite Aqualizer. Zatim dodajte silikonsku masu i u bocne delove kada pacijent blago otvori usta.Tražiti da zagrize nazad u položaj koji je fiksiran silikonom u frontalnom delu .Na taj nacin smo dobili ceo luk sa vilicama u balansu
lzlivene modele zajedno sa zagrižajem postaviti u articulator.

3. Aqualizer kao vodič okluzije koju treba dobiti po završetku protetske sanacije, ortodontske terapije ili bilo kog drugog stomatološkog  zahvata koji menja okluziju.

Pacijent treba da nosi par minuta Aqualizer i protetski rad. Aqualizer automatski uklanja eventualne smetnje u okluziji. Kada se ukloni Aqualizer traži se od pacijenta da ne zatvara usta dok god ne ubacite artiko papair i zabeležite eventualne prevremene kontakte. Proces  ponoviti više puta.

 

 

IZBOR VELIČINE AQUALIZERA

Oba postoje u 3 vertikalne dimenzije Low 2 mm, Medium 4 mm i High 6 mm. Debljina zavisi od količine tečnosti u jastučićima.

Medium se koristi u 80% slučajeva. Low se preporučuje za pacijente sa ograničenim otvaranjem usta i idealni su za utvrđivanje zagrižaja kod splintova.

High su identifikovani kod pacijenata sa dubokim zagrižajem gde je interokluzalni prostor prevelik.

AKO PACIJENT NE NAPREDUJE: (U TOKU PRVE POSETE)
Obavestiti pacijenta da nosi Aqualizer non stop sledećih 48 sati, osim kada jede i pere zube. Na kraju ovog perioda napraviti novi pregled pacijenta. Ako pacijent napreduje, okluzalni tretman je indikovan. Ako se pacijentovi simptomi značajno ne poboljšavaju, onda nije u pitanju TMD.

Održavanje Aqualizera – prati mlakom vodom, držati u vlažnoj kutiji ili kesici, proveravati jastučiće da li su oštećeni.

X