U tabelama su prikazane jačine i promeri gumica.

Pakovane su u mlečno belim kesicama da bi se zaštitile od svetlosti.

Aktivne su 12 sati.

X