TEME

  • Neophodne analize, dijagnoza i plan terapije sa posebnim osvrtom na razlike između konvencionalne i samoligirajuće terapije.
  • Osobine i pozicioniranje SL breketa po Andrews ključevima okluzije.
  • Ligiranje direktno ili indirektno, kako od početka kontrolisati nivelaciju bez dodatnih uporišta.
  • Pomoćni Slot – indikacije i instrukcije za korišćenje.
  • Dezartikulacija – zašto, kada i gde je treba postaviti a kada ukloniti. Indikacije i kontraindikacije, mogući problemi.
  • Sekvence lukova u zavisnosti od malokluzije, stoperi na luku, njihova funkcija i način postavke, moguće greške
  • Chain za zatvaranje prostora ili kao uporište, kada i kako?
  • NiTi federi za otvaranje ili zatvaranje prostora kada i kako?
  • Torkovi ili krivine trećeg reda – zašto su važni i kako ih odabrati (Roth ili Ricketts ili MBT preskripcija ili nesto drugo). Veza izmedju pravilnog odabira torkova i recidiva. Šta znači High, Standard ili Low torque i indikacije.
  • Rane intermaksilarne gumice – kontrola faze nivelacije. Kada i gde ih postaviti. Koje jačine i kako je izmeriti, vektor sile, dužina nošenja intermaksilarnih gumica i mesto kačenja – na luk ili na breket ima li razlike.

X