TEME

  • Obnavljanje tema po zahtevu učesnika
  • Rešavanje konkretnih izazova koje imaju doktori sa svojim pacijentima u terapiji
  • D-gainer – terapija fiksnim funkcionalnim aparatom u mešovitoj denticiji. Indikacije, kontraindikacije, kada početi terapiju, na šta obratiti pažnju kao mogući problem.
  • TMD pacijenti i praktična izrada TMD splinta korak po korak uz uzimanje zagrižaja uz pomoć Aqualizera.
  • Instrukcije za korišćenje TMD splinta
  • Izrada Damon splinta korak po korak
  • Marketing – kako prodati pacijentima modernu i skupu terapiju!
  • Kako napraviti Brend od svoje ordinacije
  • Kako se reklamirati na Twitter-u, Face-u, dizajn i značaj web sajta…

DAMON SPLINT

TMD SPLINT

NEEKSTRAKCIONA TERAPIJE

INTERMAKSILARNE GUMICE

X