Hotel CRYSTAL - Beograd

9. i 10. April

14. i 15. Maj

4. i 5. Jun

Tri termina (april, maj i jun) po 2 dana. Akreditovano!

Predavači - specijalisti ortodoncije

doc. dr Neda Stefanović, spec. ortodoncije – Osnovne (2002) i specijalističke studije (2012) je završila na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 2007. a zvanje doktora stomatoloških nauka stekla 2012. godine. Objavljuje i prezentuje naučne radove, a takođe je i predavač po pozivu na stručnim skupovim u zemlji i inostranstvu. Učestvovala je u pisanju nekoliko domaćih i međunarodnih udžbenika. Član je više ortodontskih udruženja. Zaposlena je kao docent na Klinici za ortopediju vilica u Beogradu. Tečno govori više stranih jezika.

dr Svetlana Ilić, spec. ortodoncijeSpecijalizaciju završila 2017. u Beogradu. Profesionalno znanje je sticala i unapređivala na mnogobrojnim kursevima i kongresima. Predavanja je držala u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji. Predavač hands-on kurseva, praktično teorijskih na temu Damon sistema. 

Danas radi isključivo Damon sistem. 

Član KOL i licencirani Damon predavač od 2019. godine.

9. i 10. April

Doc. dr Neda Stefanović, spec. ortodoncije
DIJAGNOZA I PLAN ORTODONTSKE TERAPIJE
BONDIRANJE BREKETA

Predavač će se fokusirati na ono što ona radi u svojoj svakodnevnoj praksi. Iz mnoštva analiza, naučnih podataka, preporuka, naučenog iz udžbenika I iskustаva, izdvojiće  najbitnije za uspešan svakodnevni rad ortodonta. Krenuće od anamnestičkih i kliničkih podataka i analiza za postavljanje dobre dijagnoze i plana terapije. Objasniće koji parametri idu u prilog mogućoj odluci o ekstrakcijama. Koraci u zatvaranju ekstrakcionih prostora a da se pri tome ne izgubi uporište i tork sekutića – najosnovniji podaci. Drugog dana modula biće do detaljа obrađena tema o breketima i bondiranju. Pravila i izuzeci bondiranja breketa i tuba kao i njihovo repozicioniranje tokom terapije – kada, kako, zašto?
Svaki učesnik će dobiti set breketa sa tubama i model na kome će odraditi postavku kompletnog gornjeg i donjeg fiksnog aparata sa tubama za molare.
Za kraj, par reči o retenciji u zavisnosti od malokluzije i uzrasta pacijenta – kako to predavač radi u svojoj praksi i zašto.

9. April – Plan rada
9:00 – 10:30 Najbitnije u anamnezi i kliničkom pregledu za dobru dijagnozu, plan terapije, prognozu i retenciju u zavisnosti od problema i uzrasta pacijenta.
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Analize lica, mekih tkiva, modela, 2D ili 3D snimaka – skraćeno sa fokusom na najvažnije za svakodnevnu praksu. Vrste analiza u zavisnosti od malokluzije i uzrasta pacijenta.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 -15:30 Analize mekih tkiva lica, kako se lice menja tokom života i šta ortodonti mogu da menjaju. Fotografije pacijenta, kada i kako. Komunikacija sa pacijentom – zahtevi, očekivanja i mogućnosti, kako se zaštititi?
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Parametri koji idu u prilog mogućoj odluci o ekstrakcijama. Koraci u zatvaranju ekstrakcionih prostora a da se pri tome ne izgubi uporište i tork sekutica – kako ja to radim, najosnovniji podaci.

10. April
9:00 – 10:30 Vrste breketa i tuba – po materijalu i po dizajnu, i slotu – značaj istih. Preskripcije breketa i tuba – šta znače i zašto su važne. Kako postići Andrews ključeve okluzije pravilnim odabirom breketa i njihovim pozicioniranjem.
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Bondiranje breketa i tuba – praktični rad na modelima.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 -15:30 Nastavak rada na modelima Pravila i mogući izuzeci u položaju breketa – objašnjenje i prikaz slučaja.
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Repozicija breketa – kada se rade, na osnovu čega i zašto je to važno Prikaz pacijenata sa konkretnim primerima svega gore pomenutog.
Vreme za diskusiju.

14. i 15. Maj

Doc. dr Neda Stefanovic spec. ortodoncije
dr Svetlana Ilić, spec. ortodoncije

ORTODONTSKI LUKOVI I INTERMAKSILARNE GUMICE KAKO, ZAŠTO I KADA?

14. Maj (Doc. dr Neda Stefanovic spec. ortodoncije) 

Sve o ortodontskim lukovima kroz teoriju i praksu. Nakon uvodnog predavanja o vrstama, dimenzijama, redosledu lukova,  predavač će veći deo dana posvetiti praktičnom delu – izvijanje lukova i to krivina 1-og, 2-og i 3-eg reda.

Plan rada
9:00 – 10:30 Vrste lukova u ortodontskoj terapiji – po materijalu i po dimenzijama Sekvence lukova – zašto, kako, kada? Zamena lukova – zašto, kada, kojim redosledom?
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Izvijanje krivine prvog reda – praktični rad uz detaljne instrukcije i prikaz slučaja
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 -15:30 Izvijanje krivine drugog reda – praktični rad uz detaljne instrukcije i prikaz slučaja
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Izvijanje krivine trećeg reda – praktični rad uz detaljne instrukcije i prikaz slučaja

15. Maj (dr Svetlana Ilić, spec. ortodoncije)

Predavanje će povezati sve predhodno naučeno uz prikaz slučajeva:
– postavka breketa uz remodelaciju zuba
– pravilan odabir preskripcija breketa (Roth, Ricketts, MBT), naglasak na torkovima (u zavisnosti od plana terapije i upotrebe intermaksilarnih gumica II ili III klase).
– Intermaksilarne gumice, oblast ortodoncije za koju ne postoje naučno pisane instrukcije za upotrebu
Postoje razna istraživanja in vivo i in vitro, najčešće nepotpuna i empirijski podaci kliničara. Na ovom predavanju će biti reči o opštim pravilima upotrebe intermaksilarnih gumica kod pacijenata II i III klase.
– Kada početi i kako i kada završiti nošenje  intermaksilarnih gumica.

Plan rada
9:00 – 10:30
postavka breketa uz remodelaciju zuba – maksimum estetike. Repozicioniranje u smislu promene položaja ili promene torka breketa. Kada i kako to uraditi, korak po korak (čime skinuti breket, kako obraditi bazu kod čeličnog, kako kod estetskog breketa, postupak ponovnog lepljenja)
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Pravilan odabir torkova breketa u zavisnosti od plana terapije i upotrebe intermaksilarnih gumica II ili III klase. U konvencionalnim sistemima od koje dimenzije luka smemo postavljati intermaksilarne gumice i koje jačine?
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 -15:30 Intenzitet i vektor sile intermaksilarnih gumica – kako izračunati? Tabela intermaksilarnih gumica – kako je čitati? Gde se postavljaju intermaksilarne gumice, na breket ili na luk – ima li to kliničkog značaja? Opšta pravila nošenja intermaksilarnih gumica. Rad na tipodontima
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Ekstrakcioni slučajevi u mojoj praksi – zatvaranje ekstrakcionih prostora u Damon sistemu uz pomoć intermaksilarnih gumica. Koncepcija uporišta – osnovno!

4. i 5. Jun

dr Svetlana Ilić, spec. ortodoncije
DAMON SISTEM KROZ 8 PRAVILA

Neophodne analize, dijagnoza i plan terapije sa posebnim osvrtom na razlike između konvencionalne i samoligirajuće terapije.
1. Osobine i pozicioniranje SL breketa po Andrewsovim ključevima okluzije.
2. Ligiranje direktno ili indirektno, kako od početka kontroisati nivelaciju bez dodatnih uporišta. Pomoćni slot – indikacije i instrukcije za korišćenje.
3. Dezartikulacija – zašto, kada i gde je treba postaviti a kada ukloniti. Indikacije i kontraindikacije, mogući problemi.
4. Sekvence lukova u zavisnosti od malokluzije, stoperi na luku, njihova funkcija i način postavke, moguće greške.
5. Chain za zatvaranje prostora ili kao uporište, kada i kako?
6. NiTi federi za otvaranje ili zatvaranje prostora kada i kako?
7. Torkovi ili krivine trećeg reda – zašto su važni i kako ih odabrati (Roth, Ricketts ili MBT preskripcija ili nešto drugo). Veza između pravilnog odabira torkova i recidiva. Šta znači High, Standard ili Low torque i indikacije
8. Rane intermaksilarne gumice – kontrola faze nivelacije. Kada i gde ih postaviti, koje jačine i kako je izmeriti, vektor sile, dužina nošenja intermaksilarnih gumica i mesto kačenja – na luk ili na breket, ima li razlike. Rad na tipodontima!
Sve teme će biti obrađene kroz prikaz pacijenata korak po korak i rad na tipodontima.

4. Jun – Plan rada
9:00 – 10:30 Neophodne analize, dijagnoza i plan terapije sa posebnim osvrtom na razlike između konvencionalne i samoligirajuće terapije. Osobine i pozicioniranje SL breketa po Andrews-ovim ključevima okluzije.
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Direktno ili indirektno ligiranje, kontrola nivelacije od samog početka terapije. Pomoćni slot- indikacije i instrukcije za korišćenje.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 – 15:30 Dezartikulacija – zašto i kada i gde je treba postaviti a kada ukloniti. Indikacije i kontraindikacije, mogući problemi
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Sekvence lukova u Damon sistemu u zavisnosti od malokluzije, stoperi na luku, njihova funkcija i način postavke, moguće greške. Praktični rad na tipodontu – otvaranje i zatvaranje breketa, postavka početnog luka i stopera.

5. Jun
9:00 – 10:30 Čejn za zatvaranje prostora ili kao uporište. Kako i kada? Upotreba NiTi federa u Damon sistemu za zatvaranje i otvaranje prostora-kada i kako.
10:30 – 11:00 Kafe pauza
11:00 – 12:30 Torkovi ili krivine trećeg reda- zašto su vazni I kako ih odabrati? Šta znači High, Standard ili Low tork I indikacije.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 -15:30 Rane intermaksilarne gumice-kontrola faze nivelacije. Kada i gde ih postaviti, koje jačine i kako je izmeriti, vector sile, dužina nošenja i mesto kačenja – na luk ili na breket, ima li razlike Rad na tipodontu
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00 – 17:30 Praktična primena pravila Damon Sistema-prikaz slučaja

Prijava za predavanje