SAMOLIGIRAJUĆI SISTEMI U SVAKODNEVNOJ PRAKSI – 28. i 29.03.2020. – Sarajevo

Praktično – teoretski kursevi pokazali su se kao najbolji za uvođenje doktora u samoligirajuću ortodonciju koja, ima svoje specifičnosti. Edukacija se sastoji iz teorijskog dela, praktičnog rada na tipodontima, prikaza pacijenata korak po korak kroz sve faze terapije i mnogo zabave!

NAPREDNI IN OFFICE COURSE

Namenjen doktorima koji su bili na početnom in office kursu i koji su započeli minimum 5 Damon pacijenata. Nakon ovog dvodnevnog kursa doktori su osposobljeni za terapiju pacijenata svih malokluzija uključujući i ekstrakcione pacijente.

Teme:

– Obnavljanje važnih pravila sa početnog nivoa i dodavanje izuzetaka od pravila.
– Kada se neće ligirati svi zubi i zašto? – pravilo jačeg!
– Kako napraviti Lip-bumper samim fiksnim aparatom bez ikakvih intraoralnih dodataka.
– Ekstrakcioni slučajevi – načini zatvaranja prostora i koncept uporišta bez palatbara, Headgera ili drugih intra i extraoralnih naprava.
– Dodatak na temu torkova i intermaksilarnih gumica – specifični slučajevi.
– Retencija – plan u zavisnosti od malokluzije i toka terapije, da li pacijent još uvek raste ili ne.

– Damon Splint  (ako vreme dozvoli D-gainer – Damon sistem u mesovitoj denticiji)

Sve teme će biti obrađene kroz prikaz pacijenata.

SATNICA:

Subota:
09.00 – 10.30 predavanje
10.30 – 11.00 kafe pauza
11.00 – 12.30 praktičan rad
12.30 – 14.00 ručak
14.00 – 16.00 predavanje

Nedelja:
09.00 – 10.30 predavanje
10.30 – 11.00 kafa pauza
11.00 – 12.30 praktičanb rad

Cena kotizacije kursa uključuje: paket DQ sa tubama za prve molare i Copper NiTi 014, praktikum.

Za učesnike kursa organizujemo večeru. Prijava obavezna!

Dr Marijo Saupe spec. ortodoncije

Završila Stomatološki fakultet u Beogradu, specijalizaciju ortodoncije 2002. na istom fakultetu.
Od 2004. isključivo Damon doctor.
Od 2002. do danas učesnik Damon skupova u zemlji i inostranstvu.
Aktivni učsnik i predavač na Damon kursevima i simpozijumima u Nemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Rumuniji, Južnoj Africi,
zemljama regiona.
Od 2008. sertifikovani Damon predavač.
Organizator kontinuirane edukacije kroz in office kurseve u svojoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Kruševcu.

X